מדיניות פרטיות

מי אנחנו

כתובת האתר שלנו היא: https://carmelim.org.il.

תגובות

כאשר המבקרים משאירים תגובות באתר אנו אוספים את הנתונים המוצגים בטופס התגובה, ובנוסף גם את כתובת ה-IP של המבקר, ואת מחרוזת ה-user agent של הדפדפן שלו כדי לסייע בזיהוי תגובות זבל.

יתכן ונעביר מחרוזת אנונימית שנוצרה מכתובת הדואר האלקטרוני שלך (הנקראת גם hash) לשירות Gravatar כדי לראות אם הנך חבר/ה בשירות. מדיניות הפרטיות של שירות Gravatar זמינה כאן: https://automattic.com/privacy/. לאחר אישור התגובה שלך, תמונת הפרופיל שלך גלויה לציבור בהקשר של התגובה שלך.

מדיה

בהעלאה של תמונות לאתר, מומלץ להימנע מהעלאת תמונות עם נתוני מיקום מוטבעים (EXIF GPS). המבקרים באתר יכולים להוריד ולחלץ את כל נתוני מיקום מהתמונות באתר.

עוגיות

בכתיבת תגובה באתר שלנו, באפשרותך להחליט אם לאפשר לנו לשמור את השם שלך, כתובת האימייל שלך וכתובת האתר שלך בקבצי עוגיות (cookies). השמירה תתבצע לנוחיותך, על מנת שלא יהיה צורך למלא את הפרטים שלך שוב בכתיבת תגובה נוספת. קבצי העוגיות ישמרו לשנה.

אם אתה מבקר בעמוד ההתחברות של האתר, נגדיר קובץ עוגיה זמני על מנת לקבוע האם הדפדפן שלך מקבל קבצי עוגיות. קובץ עוגיה זה אינו מכיל נתונים אישיים והוא נמחק בעת סגירת הדפדפן.

כאשר תתחבר, אנחנו גם נגדיר מספר ‘עוגיות’ על מנת לשמור את פרטי ההתחברות שלך ואת בחירות התצוגה שלך. עוגיות התחברות תקפות ליומיים, ועוגיות אפשרויות מסך תקפות לשנה. אם תבחר באפשרות “זכור אותי”, פרטי ההתחברות שלך יהיו תקפים למשך שבועיים. אם תתנתק מהחשבון שלך, עוגיות ההתחברות יימחקו.

אם אתה עורך או מפרסם מאמר, קובץ ‘עוגיה’ נוסף יישמר בדפדפן שלך. קובץ ‘עוגיה’ זה אינו כולל נתונים אישיים ופשוט מציין את מזהה הפוסט של המאמר. הוא יפוג לאחר יום אחד.

תוכן מוטמע מאתרים אחרים

כתבות או פוסטים באתר זה עשויים לכלול תוכן מוטבע (לדוגמה, קטעי וידאו, תמונות, מאמרים, וכו’). תוכן מוטבע מאתרי אינטרנט אחרים דינו כביקור הקורא באתרי האינטרנט מהם מוטבע התוכן.

אתרים אלו עשויים לאסוף נתונים אודותיך, להשתמש בקבצי ‘עוגיות’, להטמיע מעקב של צד שלישי נוסף, ולנטר את האינטראקציה שלך עם תוכן מוטמע זה, לרבות מעקב אחר האינטראקציה שלך עם התוכן המוטמע, אם יש לך חשבון ואתה מחובר לאתר זה.

עם מי אנו חולקים את המידע שלך

אם תבקשו לאפס את הסיסמה, כתובת ה-IP שלכם תיכלל באימייל לאיפוס שיישלח.

משך הזמן בו נשמור את המידע שלך

במידה ותגיב/י על תוכן באתר, התגובה והנתונים אודותיה יישמרו ללא הגבלת זמן, כדי שנוכל לזהות ולאשר את כל התגובות העוקבות באופן אוטומטי.

עבור משתמשים רשומים באתר (במידה ויש כאלה) אנו מאחסנים גם את המידע האישי שהם מספקים בפרופיל המשתמש שלהם. כל המשתמשים יכולים לראות, לערוך או למחוק את המידע האישי שלהם בכל עת (פרט לשם המשתמש אותו לא ניתן לשנות). גם מנהלי האתר יכולים לראות ולערוך מידע זה.

אילו זכויות יש לך על המידע שלך

 אם יש לך חשבון באתר זה, או שהשארת תגובות באתר, באפשרותך לבקש לקבל קובץ של הנתונים האישיים שאנו מחזיקים לגביך, כולל כל הנתונים שסיפקת לנו. באפשרותך גם לבקש שנמחק כל מידע אישי שאנו מחזיקים לגביך. הדבר אינו כולל נתונים שאנו מחויבים לשמור למטרות מנהליות, משפטיות או ביטחוניות.

לאן נשלח המידע שלך

תגובות מבקרים עלולות להיבדק על ידי שירות אוטומטי למניעת תגובות זבל.

תקנון, מדיניות ביטול 

תנאי שימוש אלו מסדירים את השימוש באתר ובשירותים השונים המוצעים בו.
כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.
עמותת התיירות כרמלים שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

הגדרות
“מזמין” או “משתמש”- כל הנכנס לאתר אינטרנט זה ו/או כל העושה באתר אינטרנט זה שימוש מכל סוג שהוא, לרבות הרוכש.
“הרוכש” – כל המבצע בפועל פעולת רכישה באתר.
“אירוע” – כל אירוע או פעילות עבורם נרכשו כרטיסים באמצעות אתר זה.
“כרטיס”- כרטיס לאחת מהפעילויות המתקיימות ע”ח עמותת התיירות כרמלים המוצעות לרכישה באתר.
“עסקה”- הזמנת כרטיס באמצעות כרטיס אשראי באתר או בשיחה טלפונית עם מוקד ההזמנות.
“שירות” או “שירותים”- אפשרויות רכישת הכרטיסים באמצעות האתר. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין הזמנת כרטיסים.
“עמוד התשלום” – העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.

ביצוע עסקאות ותשלום
מלאי הכרטיסים לפעילויות השונות המוצעים באתר הינו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
המחירים המפורסמים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע”מ כחוק. עמותת התיירות כרמלים רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד עמותת התיירות כרמלים ו/או מי מטעמה בעניין זה.
ביצוע עסקה באתר, ייעשה באמצעות מסירת פרטים אישיים של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף. כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה על פי הפרטים שהוזנו בעמוד התשלום.
על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא תוכל עמותת התיירות כרמלים להבטיח את אספקת הכרטיסים שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה על החוק. עמותת התיירות כרמלים שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים האפשריים על פי דין כנגד משתמש שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.
למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי עמותת התיירות כרמלים לגבי אי ביצוע עסקה כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/ או שגויים על ידי המשתמש ו/או לגבי כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם לו או למען דהוא אחר, ככל שייגרם, כתוצאה מאי מסירת פרטים מדויקים ו/או מסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש.
עם סיום תהליך הרכישה וכהוכחה לאישור התהליך, יוצג על גבי המסך סיכום הזמנה. במידה ולא יופיע מסך זה, נדרש המשתמש להשלים את הליך הרכישה באמצעות האתר או טלפונית. עמותת התיירות כרמלים לא תהיה אחראית במידה והליך הרכישה לא הושלם כנדרש.
נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם ו/או ניידותם מצריכים טיפול מיוחד, מתבקשים לברר טלפונית טרם הרכישה באתר פרטים אודות הסידורים המבוקשים על ידם.

מימוש הכרטיסים
רכישת כרטיס מזכה את הרוכש לכניסה לאותה פעילות אותה רכש בלבד..
כרטיסים לאירועים או סיורים מיוחדים שאינם ביקור יומי רגיל, הינם למועד שנקבע בכרטיס, ובמידה והרוכש לא הגיע מכל סיבה שהיא הוא לא יהיה זכאי להחזר. במידה והרוכש הודיע  מראש במייל  carmelim1@hcarmel.org.il

על אי-יכולתו להגיע, אזי בכפוף לתנאי הביטול של אותו אירוע (כפי שיופיעו בעמוד המכירה של האירוע) ובמידה וקיימת אפשרות, יוחלף הכרטיס למועד אחר בו אמור להתקיים אותו אירוע או אירוע דומה..

מדיניות ביטול עסקאות
ביטול הזמנה מצד הרוכש תיעשה עד 48 שעות קודם קיום הפעילות,.
ביטול רכישה שבוצע כאמור לעיל, יזכה את הרוכש בהחזר מחיר הכרטיס בקיזוז של 5% מהמחיר ששולם. ההחזר יעשה באמצעות אמצעי התשלום בו שילם הרוכש.
לא ניתן לבטל רכישת כרטיס ולקבל החזר כספי החל מ-48 שעות לפני קיום הפעילות, אלא אם צוין אחרת בעת הרכישה.
על הרוכש להודיע על ביטול העסקה באחת מהדרכים הבאות:
•  בהודעה לכתובת אימייל  carmelim1@hcarmel.org.il 


• בהודעה באתר
על ההודעה לכלול את שם הרוכש ומספר תעודת זהות, מספר ההזמנה/אישור ההזמנה, סוג השירות שנרכש והמועד בו אמור היה השירות להינתן.
במקרה של ביטול הפעילות מצד המפעיל, יזוכה הרוכש בהחזר כספי מלא של מחיר הכרטיס אותו שילם. ההחזר יינתן באמצעות אמצעי התשלום בו שילם הרוכש.
סודיות ופרטיות
הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר המידע עמותת התיירות כרמלים (להלן: “מאגר המידע”). המידע נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981.
עמותת התיירות כרמלים נוקטת באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן להבטיח כי שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה באופן מוחלט ותהיה חסינה בפני פגיעות מכוונות או שיבושים.
המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עמותת התיירות כרמלים ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים באתר, לרבות כזו שתביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

שימוש בפרטי המשתמש
עמותת התיירות כרמלים שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בכתובת המייל או במספרי הטלפונים הניידים שצוינו ע”י המשתמש לשם שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר עם המשתמש לצורך עדכונו בכל שינוי בפרטי אירוע או ביטול אירוע וכיוצ”ב ולצרכים סטטיסטיים וכן לצרכים שיווקיים בהתאם לדין, ובכפוף למסמך מדיניות הפרטיות.
ככל שהמשתמש אינו מעוניין שעמותת התיירות כרמלים תעשה שימוש בפרטים אלו, הוא מתבקש להודיע על כך לעמותת התיירות כרמלים באמצעי הקשר המפורסמים באתר.

אחריות ושיפוי
עמותת התיירות כרמלים עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, עמותת התיירות כרמלים אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. עמותת התיירות כרמלים לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, בכל אחריות במקרה של בעיה טכנית ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט.
עמותת התיירות כרמלים עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל ‘וירוס’ או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. יחד עם זאת, אין ביכולתה של עמותת התיירות כרמלים להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל זמן. עמותת התיירות כרמלים לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, בכל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ’וירוסים’ ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עמותת התיירות כרמלים בקשר עם כך, לרבות בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.
עמותת התיירות כרמלים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של עמותת התיירות כרמלים בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין, אם בכלל.

הפסקת פעילות האתר
עמותת התיירות כרמלים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים באמצעותו וללא כל התראה ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.

סמכות שיפוט
על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט בבית שאן או בנצרת, לפי הסמכות העניינית